7 ngày lãnh đạo: DẪN DẮT ĐỘI NHÓM - #1 TUYỂN!

7 ngày lãnh đạo: DẪN DẮT ĐỘI NHÓM - #1 TUYỂN!

Mục lục:

 1. Lý thuyết
 2. Hiểu về Chiến lược nhân sự
  • Năng suất
  • Năng lực
  • Động lực
  • Kết luận
 3. Chiến dịch TUYỂN
  • Tuyển thái độ (muốn làm việc chiếm trọng số 70%)
  • Tuyển kỹ năng (làm được việc chiến trọng số 26%)
  • Tuyển kiến thức (hiểu được việc chỉ chiếm trọng số 4%)
 4. Thực hành
 5. Bài tập rèn luyện
1. Lý thuyết

Trước khi dẫn dắt đội nhóm thì bạn cần hiểu về chiến lược xây dựng và phát triển đội nhóm

2. Hiểu về Chiến lược nhân sự

Vai trò của nhân sự (đội nhóm) => là giúp tăng nguồn lực để sớm đạt được mục tiêu đề ra với năng suất cao nhất:

Năng suất (kết quả, team-work) = {Năng lực} x {Động lực} = {Tuyển}{Dùng} x {Giữ} x {Giảm}

Công thức lõi của đội nhóm - Teamwork: Năng suất (kết quả, team-work) = {Năng lực} x {Động lực} = {Tuyển}x {Dùng} x {Giữ} x {Giảm}

Công thức lõi của đội nhóm - Teamwork: Năng suất (kết quả, team-work) = {Năng lực} x {Động lực} = {Tuyển}x {Dùng} x {Giữ} x {Giảm}

Đây là một phép nhân => nên bất kỳ yếu tố nào = 0 thì kết quả đội nhóm sẽ = 0

Hãy cùng nhau phân tích từng yếu tố

 • Năng suất:
  • Năng suất: là kết quả của đội nhóm, không có năng suất nghĩa là kết quả = 0
  • Năng suất = {Năng lực} x {Động lực} = Tuyển x Dùng x Giữ x Giảm
 • Năng lực:
  • Nếu nhân sự không có năng lực => không làm được việc => kết quả = 0
  • Năng lực = Tuyển x Giảm
   • Tuyển: thêm những người có năng lực vào nhóm
   • Giảm: giảm bớt những người không có năng lực ra khỏi nhóm
 • Động lực:
  • Sau khi tuyển chọn những nhân sự có năng lực và giảm bớt những người chưa đủ năng lực, việc tiếp theo cần làm là xem xét động lực của họ. Nếu họ giỏi nhưng họ không có động lực để cống hiến cái tài của họ thì kết quả cũng sẽ = 0
  • Động lực = Dùng x Giữ
   • Dùng: đặt đúng vị trí, đúng vai trò … phù hợp với nhân sự => người = việc, việc = người
   • Giữ: tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu … cho nhân sự hoàn thành việc và phần thưởng = kết quả

Kết luận:

 • Vậy là chúng ta đã hiểu cơ bản về cách xây dựng, phát triển và dẫn dắt đội nhóm. Bây giờ là lúc bắt tay và thực hiện từng bước, từng chiến dịch: TUYỂN – DÙNG – GIỮ - GIẢM => nhằm mục tiêu tăng tối đa năng suất (kết quả) của đội nhóm!
3. Chiến dịch TUYỂN
 • Trước khi bắt tay vào tuyển, bạn cần hiểu rằng, ai cũng giỏi ở một khía cạnh nào đấy, nhưng điều quan trọng ở đây là: cái giỏi của họ phải phù hợp với cái mà đội nhónm mình đang cần
 • Trước khi nói đến năng lực, thì động lực là yếu tố đầu tiên mà bạn cần xem xét, nếu giỏi mà thái độ không tham gia cống hiến thì cũng = 0
 • Tiêu chí tuyển dụng (ASK) = Attitude (thái độ muốn làm việc = 70%) x Skill (kỹ năng làm được việc = 26%) x Knowledge (kiến thức hiểu được việc = 4%)

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H

3.1 Tuyển thái độ (muốn làm việc chiếm trọng số 70%)

Xây dựng team - Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H

Có 4 cấp độ về thái độ, mỗi cấp độ / vị trí có “vai trò – nhiệm vụ - chìa khóa – rào cản” khác nhau (chi tiết như trong hình) => cần phải xét mức độ thái độ từ tấp đến cao cho dù giao cho họ ở cấp độ / vị trí cao nhất!

 • Thái độ 1: Học việc = hợp tác => tuân thủ, tiếp thu, làm đúng theo những gì đưa ra => PHẢI ĐẠT, nếu không hãy cắt giảm người này
 • Thái độ 2: Đóng góp = chủ động => độc lập tự xử lý vấn đề đúng theo những đã đề ra, không theo sát nhắc nhở
 • Thái độ 3: Lãnh đạo khu vực = dẫn dắt đội nhóm => không sa đà vào việc cá nhân, kết nối và dẫn dắt đội nhóm tốt, hiệu quả đội nhóm cao
 • Thái độ 4: Lãnh đạo toàn cầu = dẩn dắt tổ chức => không sa đà vào đội nhóm, chú tập xây dựng hệ thống, phát triển đường lối, quảng bá hình ảnh hệ thống lớn mạnh
3.2 Tuyển kỹ năng (làm được việc chiến trọng số 26%)

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Có 6 cấp độ về kỹ năng => hãy xem xét xem họ phù hợp với vị trí nào:

 • Kỹ năng 1: Chuyên viên = thực thi => đảm bảm thực thi hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao
 • Kỹ năng 2: Quản lý = theo sát => đảm bảo mọi người đều hoàn thành, thực thi đúng nhiệm vụ
 • Kỹ năng 3: Lãnh đạo = truyền lửa => đảm bảo mọi người hào hứng muốn làm
 • Kỹ năng 4: Tổ chức = kaizen (cải tiến liên tục) => đảm bảo hiệu suất (kết quả) luôn đảm bảo và nâng cao hơn
 • Kỹ năng 5: Chiến lược = nghiên cứu => đảm bảo đích đến luôn đúng hướng, linh động và kịp thời
 • Kỹ năng 6: Quản trị = tầm nhìn => đảm bảo chiến lược đi đúng mục tiêu đề ra
3.3 Tuyển kiến thức (hiểu được việc chỉ chiếm trọng số 4%)

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo sơ đồ cơ cấu tổ chức:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo sơ đồ cơ cấu tổ chức

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM:Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM

 

Khi giao cho vai trò => họ cần hiểu được việc họ cần làm. Nhưng quan trọng nhất vẩn là thái độ, kiến thức có rất nhiều, không thiếu kiến thức để chỉ dạy, thậm chí trên internet (google, youtube, facebook …) có sẳn rất nhiều kiến thức, nếu họ có thái độ cần thị, họ nhất định làm được

 1. Cấp độ 1: Nhớ => đã nghe về nó (VD: tôi có nghe về nghề lái xe)
 2. Cấp độ 2: Hiểu => nói được về nó (VD: tôi đã học lái xe)
 3. Cấp độ 3: Áp dụng => làm được nó (VD: tôi lái xe giỏi)
 4. Cấp độ 4: Phân tích => phân tích được có nên làm hay không (VD: tôi biết lái xe vào khu vực này là bị cấm)
 5. Cấp độ 5: Đánh giá => đánh ra rộng hơn xem nó ảnh hưởng tới những thứ liên quan như thế nào (VD: tôi lái xe vào khu vực này sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia vì khu này chỉ dành cho nguyên thủ)
 6. Cấp độ 6: Sáng tạo => thay đổi chức năng/ý nghĩa vốn có của nó (VD: tôi thành lập đội lái xe xây quy giúp đỡ người yếu thế)

Kiến thức nào cần thì sẽ tùy thuộc vào hoạt động nào cần tham gia … các hoạt động sẽ được chia sẻ ở bài tập khác. VD: hoạt động ZOOM, hoạt động rèn luyện 7 Ngày bứt phá, hoạt động offline …

4. Thực hành

Lập bảng danh sách tuyển dụng đáp ứng đủ 3 tiêu chí để phát triển sự nghiệp cho đội nhóm của bạn:

Lập danh sách tiêu chí tuyển dụng theo ASK+H:

Lập danh sách tiêu chí tuyển dụng theo ASK+H

Lập bảng danh sách tuyển dụng đáp ứng đủ 3 tiêu chí để phát triển trong cuộc sống 

 • Có thể lập bảng đánh giá người yêu (tiêu chí chọn vợ chọn chồng), đánh giá con cái (để trang bị thêm cho con những thái độ sống, kỹ năng sống, và kiến thức sống), đánh giá đồng đội, đối tác (để lựa chọn hợp tác) …
5. Bài tập rèn luyện

Được gửi trong khóa rèn luyện!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY LÃNH ĐẠO VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"