7 ngày lãnh đạo: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KẾ THỪA CÁC CẤP!

7 ngày lãnh đạo: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KẾ THỪA CÁC CẤP!

Mục lục:

 1. Lý thuyết
 2. Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp
  • Về Tuyển thái độ (muốn làm việc chiếm trọng số 70%) => họ cần đạt cấp độ 2 = độc lập
  • Về Tuyển kỹ năng (làm được việc chiến trọng số 26%) => họ cần đạt cấp độ 2 = theo sát
  • Về Tuyển kiến thức (hiểu được việc chỉ chiếm trọng số 4%) => họ cần đạt cấp độ 3 = triển khai
 3. Thực hành
 4. Bài tập rèn luyện
1. Lý thuyết
 • Sau khi bạn đã làm tốt vai trò dẩn dắt các hoạt động của đội nhóm, bạn đã trao rất nhiều giá trị cho nhiều người, bạn đã nhận về cho mình rất nhiều bài học và sự phát triển … Giờ đây, đã đến lúc bạn nhường lại đỉnh núi này cho những người khác tiến lên, và bạn sẽ phải chinh phục những đỉnh núi cao hơn nữa … chúng ta học cả đời cũng không hết cơ mà :) :) :)
 • Sẽ có rất nhiều chương trình 7 NGÀY BỨT PHÁ LÃNH ĐẠO – PHẦN 2,3,4,5 …
 • Bây giờ là lúc bạn cần làm công việc cuối cùng: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KẾ THỪA CÁC CẤP để thay bạn rèn luyện và chinh phục những gì bạn đã làm tốt … nếu bạn không rời đi, người khác sẽ không có cơ hội phát triển, và bạn cũng vậy! 
2. Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp

Ở phần TUYỂN, bạn đã nắm bắt được các tiêu chí ASK, cùng xem xét lại xem để thay thế được vị trí của bạn thì cần đáp ứng cấp độ nào nhé:

2.1 Về Tuyển thái độ (A) (muốn làm việc chiếm trọng số 70%) => họ cần đạt cấp độ 2 = độc lập

=> Bạn đang phấn đấu ở cấp độ 3 = ủy thác cho người kế nhiệm

Tiêu chí về Thái độ (A) => Xây dựng team - Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H

 

2.2 Về Tuyển kỹ năng (S) (làm được việc chiếm trọng số 26%) => họ cần đạt cấp độ 2 = theo sát

=> Bạn đang phấn đấu ở cấp độ 3 = dẫn dắt và truyền lửa cho người kế nhiệm

Tiêu chí về Kiến thức (S) => Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

2.3 Về Tuyển kiến thức (K) (hiểu được việc chỉ chiếm trọng số 4%) => họ cần đạt cấp độ 3 = triển khai

=> Bạn đang phấn đấu ở cấp độ 5 = kiểm tra, đánh giá người kế nhiệm

Tiêu chí về Kỹ năng (S) => Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM:Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM

3. Thực hành

Lập bảng danh sách nhân sự kế thừa đáp ứng đủ 3 tiêu chí để thay bạn dẫn dắt đội nhóm

Thực hành Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp

Chú ý: Hãy tạo cơ hội, nâng đỡ và phát triển người kế nhiệm, khi họ kế nhiệm được bạn, tức là bạn đã đạt vị trí “Dẫn dắt cấp độ 4: dựa vào GIÚP”

5 Cấp độ lãnh đạo - Góc nhìn quyền lực:

5 Cấp độ lãnh đạo - Góc nhìn quyền lực

4. Bài tập rèn luyện

Được gửi trong khóa học rèn luyện!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY LÃNH ĐẠO VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"