Chiến lược tài chính - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Chiến lược tài chính - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Quản trị hiện đại nhất: phải đạt thẻ điểm cân bằng & Mặt trận tài chính là quan trọng nhất: phân phối cho 3 mặt trận còn lại
2- Định nghĩa về chiến lược tài chính: quyết định tiêu tiền như thế nào để đạt điểm cân bằng
3- 03 bước của chiến lược tài chính (nguồn lực – mục tiêu – cách đánh/chiến lược)
4- 03 chức danh & 03 công cụ để lập chiến lược tài chính: 1/ Bảng cân đối kế toán (tài sản + nguồn vốn); 2/ Bảng kết quả kinh doanh (doanh thu + lãi); 3/ Bảng lưu chuyển tiền tệ (vào, ra, kết quả)
5- 07 tư tưởng chiến lược tài chính quan trọng (chọn 1 tư tưởng trục + chơi pressing có tập trung tùy nguồn lực)

 

P/s: … mặt trận tài chính là mặt trận quan trọng nhất, vì nó là nguồn phân phối cho 03 mặt trận còn lại. Biết cách thức đọc các báo cáo tài chính mới là khởi đầu “biết đọc biết viết về kinh doanh”. Cần nâng tầm lên, để biết cách chọn tư tưởng sử dụng tiền (chiến lược tài chính) sao cho hiệu quả, từ đó đưa tổ chức đạt tới điểm cân bằng về dài hạn.

#VinhNapohoLearning

_ 30 Dec 2019 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...