Chương trình rèn TRÍ - "7 NGÀY LÃNH ĐẠO VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM"

Nghề lãnh đạo - Nghề tạo/gây ảnh hưởng:

Nghề lãnh đạo - Nghề tạo/gây ảnh hưởng

Lãnh đạo là một nghề, ai cũng có thể học và làm được! 

Cũng giống như bao nghề khác, nghề lãnh đạo cũng có sản phẩm, và sản phẩm của nghề lãnh đạo chính là khả năng gây ảnh hưởng tới những người khác. 

Người làm nghề lãnh đạo sẽ có 6 công đoạn sau:

 1. Chuẩn bị NGUYÊN LIỆU
  • 03 tố chất lãnh đạo = (Tầm nghĩ) x (Quy tụ) x (Năng lực tạo động lực)
  • Tầm nghĩ = căn (năng lực ASK) x cốt (tầm của căn, 6 thang đo Bloom)
  • Quy tụ = lòng tin
  • Tạo động lực = vì thành công của người khác x cơ sở của động viên (nhu cầu Maslow) x 06 giải pháp động viên 
 2. CHẾ BIẾN:
  • Xây dựng 3 quyền lực: pháp lý/vị trí – cá nhân/đức/tín – chuyên môn/tài/uy
   • Quyền pháp lý (ít dùng): chứng minh tầm nghĩ (năng lực & đẳng cấp)
   • Quyền chuyên môn: giỏi tới đâu quyền tới đó (chuyên môn hẹp & rộng)
   • Quyền cá nhân: gương mẫu hoặc đặc thù
 3. THÀNH PHẨM / SẢN PHẨM của nghề lãnh đạo:
  • 03 quyền (pháp lý – cá nhân/đức/tín – chuyên môn/tài/uy)
  • 05 cấp độ chất lượng (A++, A, B, C, loại)
  • 05 cấp độ chuyên môn (quản lý, lãnh đạo, tổ chức, chiến lược, di sản)
 4. BÁN HÀNG:
  • 04 cách ra mệnh lệnh (chỉ đạo – chỉ dẫn – tham dự - ủy quyền)
  • Tạo ra hệ thống phong cách để bán quyền lực: phải sử dụng quyền sao cho thỏa mãn người bị ra lệnh thì lập tức sẽ nghe
 5. TIẾP THỊ / MARKETING:
  • Kỹ năng sẽ giúp nhân bội các thành tố khác lên
  • Hệ thống 51 kỹ năng (nghệ thuật): nói, lắng nghe, khích lệ, phi ngôn ngữ, lập kế hoạch, tuyển dụng, teamwork, giữ người tài, giải quyết mâu thuẫn ...
 6. CSKH (chăm sóc khách hàng):
  • Chia sẻ tầm nhìn (L3)
  • Xóa bỏ rào cản, tạo dựng lòng tin & kỳ vọng (L3)
  • Hướng mọi người vào nhiệm vụ phù hợp (L2)
  • Tạo tinh thần trách nhiệm (L2)
  • Duy trì tính thống nhất (L4)
  • Huấn luyện và tư vấn (L4)

Hãy cùng nhau tìm hiểu về nghề lãnh đạo bạn nhé!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY LÃNH ĐẠO VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"