Chương trình rèn TRÍ - "7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI"

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH RÈN TRÍ - "7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI"

Link đăng ký tham gia "7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI" (online):

 http://xaydungtoi.com/dangky?khaigiang=4

  • Bạn đã bao giờ ngồi định hướng cho chính mình? Bạn đã biết bạn là ai? Mình sẽ đi về đâu? Mục tiêu cuộc đời mình là gì? Những việc gì mình cần làm để quản trị chính cuộc đời mình? …
  • Chương trình rèn TRÍ – “7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI” sẽ giúp bạn đi tìm ý nghĩa cuộc đời và quản trị chính mình, xây dựng chính mình – Build ME!

 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Nội dung ...