Chương trình Xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ

Chương trình Xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ

Mục lục:

  1. Lý thuyết
  2. Thực hành
  3. Bài tập rèn luyện
1. Lý thuyết

Nhân vô thập toàn: con người có giỏi đến mấy cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Trong não bộ được chia ra làm hai vùng, VÙNG HƯNG PHẤN (điểm mạnh) và VÙNG ỨC CHẾ (điểm yếu).

  • Nếu bạn tập trung vào vùng hưng phấn thì càng làm bạn càng cảm thấy vui vẻ, càng nhiệt huyết, và càng phát triển mạnh mẽ.
  • Còn nếu ngược lại, nếu bạn cố gắng tập trung vào vùng ức chế thì sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, thất vọng, bi quan.

=> Vì vậy, việc bạn xác định rõ được những điểm mạnh và những điểm yếu bẩm sinh của mình sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, nhiệt huyết, cống hiến, hưng phấn, bùng nổ mạnh mẽ.

Nguyên tắc "LỰA CHỌN QUAN TRỌNG HƠN NỖ LỰC": Tập trung điểm mạnh, ủy quyền điểm yếu để đồng đội chịu trách nhiệm

  • Nguyên tắc sử dụng vùng HƯNG PHẤN (điểm mạnh) => hãy giữ vai trò này của bạn và tập trung phát triển và mở rộng => hãy giữ vai trò này (VD: giữ vai trò đào tạo giỏi, nói giỏi, truyền lửa giỏi …)
  • guyên tắc sử dụng vùng ỨC CHẾ (điểm yếu) => hãy ủy quyền cho người khác làm thay mình => xây dựng liên mình, tìm mảnh ghép nguồn lực (VD: ủy quyền cho người khác xây dựng quy trình, phân tích số liệu …), đừng bao giờ cố gắng phát triển những điểm yếu không phải thế mạnh của mình

Hiện tượng HƯNG PHẤN và ỨC CHẾ trong não bộ:

Hiện tượng HƯNG PHẤN và ỨC CHẾ trong não bộ

Hai công cụ đơn giản: giúp bạn có thể cảm nhận đánh giá về điểm mạnh (vùng hưng phấn) và điểm yếu (vùng ức chế) của mình

  1. DISC là phương pháp đánh giá dựa trên quan sát và phân tích từ ngoài vào
  2. Thần số là công cụ đánh giá từ trong ra
2. Thực hành

Xem nội dung chi tiết  TẠI ĐÂY!

Xây dựng ban liên minh

3. Bài tập rèn luyện

Được gửi trong chương trình rèn luyện!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"