Quản trị vận hành - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Quản trị vận hành - Ts. Lê Thẩm Dương
1- 07 mắt xích (chuỗi hoạt động) của doanh nghiệp và vị trí của vận hành: 07 mắt xích – 03 loại thị trường (hàng hóa, dịch vụ, tài chính) – 02 loại sản phẩm (hàng hóa & dịch vụ)
2- Cắt nghĩa/hiểu về quản trị vận hành: khái niệm (thiết kế, bố trí, vận hành, chia bôi/giá trị lõi/cạnh tranh/khác biệt/triết lý kinh doanh) – 05 hoạt động – 05 mô hình – 05 thách thức
3- Thực thi vận hành: 05 bước thiết kế sản phẩm – 07 yếu tố cạnh canh (khác biệt/triết lý kinh doanh/ giá trị lõi) trong sản phẩm – 03 cách bố trí sản xuất (trung tâm/khu/liên tiếp) – bố trí dịch vụ

.

P/s: … khởi nghiệp và nuôi nghiệp chứa trong nó 07 mắt xích nối với nhau thành một vòng tròn, ngoài mắt xích tạo lập ý tưởng, quảng cáo, bán hàng, cung ứng sản phẩm tới tay khách hàng … trong đó có 1 mắt xích là vận hành (sản xuất, dịch vụ). Nếu thiếu khâu này, thì toàn bộ mắt xích khác cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế, cần nhận thức và quản trị được nó một cách hiệu quả nhất!

.

#VinhNapohoLearning

_ 21 Feb 2020 _

Quản trị vận hành - Tóm tắt bài giảng tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...